Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 februari 2021.

Jesus säger till sina lärjungar: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.” (Joh 13:34) Det är detta som lärjungarna och även vi ska förhålla oss till. Men vad innebär det rent konkret? Jag skulle vilja ge tre exempel:

Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. (Joh 15:13)
Jesus offrade sitt liv för att andra ska kunna bli frälsta och få ett evigt liv. Eftersom Jesus dog, ska också vi vara beredda att utstå, lida och lyda utan att ge igen. Det står ofta att Jesus kände medlidande. Han frågade: Vad kan jag göra för dig? Han tvättade lärjungarnas fötter. Den handlar om omsorg, att se och bekräfta andra. Att göra något som man vet har betydelse och uppskattas. Jesus säger ”Allt vad ni har gjort mot en av mina minsta det har ni gjort mot mig”. De människor Gud sänder i din och min väg har vi ansvar för och det är Jesus vi möter när man tar tid för dem.

Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga,
så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig (Markus 10:21)

Ibland är kärlek inte att stryka medhårs. Att säga sanningen kan smärta, göra ont men vara nödvändigt. Det kan vara kärleksfullt att ruska om en människa och säga ”Begriper du inte att om du inte slutar med det här så kommer det att sluta illa!” Det kan också vara kärleksfullt att säga ”Nej, jag tänker inte ge dig mer nu, för du utnyttjar bara mig och det leder inte till någon förändring i ditt liv.” eller ”Du behöver bli frälst. Du behöver ta emot Jesus i ditt liv, för det är bara genom honom du kan få evigt liv.” Det är inte kärleksfullt att dölja sanningen för någon även om den smärtar.

Jag ber att de alla ska vara ett . . . Då ska världen förstå att du har sänt mig,
och att du har älskat dem så som du har älskat mig. (Joh 17:21-23)

Även om Jesus kunde vara hård och rak, så är det inte så det generellt ska vara i den kristna församlingen. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning (Gal 5). Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten (Ef 4:3). Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. (1 Petrus 3:8). Det är uppenbart att den miljö Herren vill att vi ska skapa runt omkring oss ska vara uppbygglig, fridfull och harmonisk.

Frågor att samtala om:
– Hur tycker du att vi som kristna lever ut kärleksbudskapet idag? Var finns det styrkor och var finns det brister?
– Vad betyder Jesu död för ditt lärjungaskap? Hur ska man orka att leva för andra när man inte hinner med sig själv?
Hur kan Jesus se på någon med kärlek och ändå vara så hård i sitt svar? Kan du ge exempel på att något hårt svar i kärlek lett till en god och nödvändig förändring?
– Hur upplever du att det är med atmosfären i den kristna församlingen? Inser ”världen” idag att Jesus är sänd av Gud när man ser på kyrkan idag? Om inte – vad är felet?

Utmaning inför veckan:
Ge vidare Guds kärlek. Uppmuntra någon eller några som ni kommer överens om i husgruppen. Överraska med en kärleksgåva. Säg gärna att vi vill Ge vidare Guds kärlek till dig.