Husgruppsmaterial utifrån predikan den 2 februari 2020. 

För ett år sedan sade församlingen ja till en ny vision. En vision är en formulering och färdbeskrivning för den väg som församlingen vill gå framåt. Barbro Nyström predikade tillsammans med barnen om visionens första del: Ge vidare Guds kärlek. I visionstexten står det så här:

Ge vidare Guds kärlek

Guds kärlek är grunden för våra liv. Därför vill vi vara en församling som kännetecknas av ett kärleksfullt liv. Här ska alla känna att man har en plats, oavsett var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har. Vi vill på ett konkret sätt ge vidare Guds kärlek, både i ord och handling

Förutsättningen för att kunna ge vidare är att man tagit emot något. För att ge vidare Guds kärlek, behöver man ha en erfarenhet eller ett möte med den kärleken. Om vi ser på allt den goda i tillvaron som en gåva från Gud föds en tacksamhet och i förlängningen en vilja att ge vidare det goda.

Barnen som medverkade delade fem exempel på hur Gud visat sin kärlek. Läs:
Joh 3:16
Joh 4 – Jesus möter kvinnan vid brunnen
Mark 10:13-16 – Jesus möter barnen
Luk 18:35-43 – Jesus möter den blinda tiggaren

Frågor:
– På vilket sätt visar Gud sin kärlek i dessa texter?
– På vilka sätt har Gud visat sin kärlek till dig?

Övning – Ignatius av Loyolas ”Examen”
Här kommer en övning som du kan ha användning av i din egen personliga andakt, men som ni också kan testa i gruppen. Övningen heter ”examen” och har sitt ursprung i ignatiansk tradition. Om du vill få upp ögonen för Guds stora kärlek till dig så är detta en bra praktik! Den görs bäst i slutet av din dag. Det som skrivs här nedan är en modifierad form av övningen. Vill du läsa den i sin helhet så kan du hitta den i Ignatius av Loyolas (1491-1556) skrift ”Andliga Övningar”.

Reflektion över dagen hjälper oss att bli mer medvetna om var och hur Gud möter oss i vardagen. Det är också ett sätt att under bön lägga den dag som gått i Guds händer, så att du inte behöver bära med dig oro och frustration in i sömnen och in i den nya dagen.

Ingång
”Lugn! Besinna att jag är Gud”
Ta en liten stund och försök hitta en bekväm ställning. Andas som vanligt och bara var, rikta medvetande och fokus inåt. Var stilla.

Övergång
“Du är dyrbar och högt aktad i mina ögon, och jag älskar dig.”
Du är i Guds närvaro: i kärlekens närvaro. Bli medveten om den kärlek som Gud ser på dig med.

Tacka
Reflektera över Guds närvaro i ditt liv idag, över omsorgen du upplevt genom Hans kärlek till dig och det som uppmuntrat och glatt dig – oavsett hur lite det kan verka – tacka Gud. Ansträng dig inte för hårt för att försöka minnas.

Be Gud om hjälp att förstå
Be om hjälp och ledning så du kan förstå hur Guds kärlek har arbetat med dig under din dag.

Återblick
Gör en återblick på din dag tillsammans med Gud. Känn efter i ditt hjärta vad som rört vid dig, vilka tankar som Gud gett dig idag. Vad har fört dig närmare Gud och vad har fört dig bort från Gud. Fundera på de val du gjort under dagen.

Be om förlåtelse och helande
Det kan ha funnits tillfällen under dagen då du inte gett ditt gensvar på Guds kärlek. Var inte alltför hård mot dig själv, ta bara vara på erfarenheten och be om förlåtelse. Förtrösta på Guds kärlek som tar bort hjärtats bördor, fördriver all fruktan och läker alla sår.

Förnyelse
Gå till Gud med all oro du kan känna inför framtiden. Be om det du mest behöver för att leva i tillit till Gud. Lita på Gud.

Avslutning
När du känner dig redo, avsluta din bön med att tacka. Antingen med egna ord eller med en skriven bön, t.ex. Vår Fader.