Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 mars 2019

Vår vision har sju artiklar. Tre handlar om vad vi vill ge vidare (Guds kärlek, Guds ord och Andens gåvor). Tre handlar om vilka vi vill ge detta till (alla folk, alla generationer och hela människan). Men bara den sjunde beskriver hur vi vill göra detta. Vi vill göra det genom att praktisera tjänande så som Jesus tjänade.

Tidsangivelserna inom parentes finns med som en fingervisning och beror på om ni har 1 eller 1,5 timme på er

I visionstexten står det:
Jesus visar med sitt eget liv att kärlekens väg är tjänandets väg. Tillsammans vill vi gå samma väg som Jesus. Vi vill vara en motvikt till de ideal som lär oss att sätta oss själva i första rummet. Vi vill likna Jesus genom att vandra nära människor och möta dem utifrån deras behov. Vår bön är att tjänande ska vara församlingens huvudsakliga kännetecken.

1 – Börja med att läsa den sista artikeln i vår vision (ovan). Komplettera gärna med läsning av en eller flera av följande bibeltexter: Fil 2:4-11; Matt 20:24-28; Joh 13:12-17. (10/15 min)

2 – Med utgångspunkt i texterna och frågorna nedan kan ni föra ett samtal om tjänande: (30/45 min)

  • Tjänande kan vara ett laddat ord för många av oss. För vissa kan det vara sporrande och utmanande. För andra mer kravfyllt och tungt. Vilka känslor väcker ordet hos dig? Varför tror du att du reagerar så? Beror det på tidigare erfarenheter, positiva eller negativa?
  • Talet om tjänande var om möjligt ännu mer provocerande i Jesu tid, eftersom det sägs mot bakgrund av ett slavsamhälle. Är det verkligen motiverat av Jesus att använda sig av ett så starkt laddat språk? Hur ska vi förstå och förhålla oss till det idag?
  • Såväl när vi ser på Jesu liv och våra egna liv kan vi upptäcka en kamp kring detta med tjänande. Att vi å ena sidan är otillräckliga i tid, ork, resurser och förmåga, inför alla behov som möter oss. Det kan inte vara meningen att vi ska bränna ut oss för Guds skull! Men samtidigt att vi å andra sidan aldrig helt kommer undan ansvar för de medmänniskor som Gud faktiskt har placerat i vår väg. Tjänandet tar sin början i guds kärlek, och den bör inte lämna oss något val. Har ni några tankar eller praktiska råd kring hur man ska klara av att gå den balansgången? Tenderar du personligen att få slagsida åt ena eller andra hållet?
  • I vilken utsträckning spelar vår inställning och attityd roll när det kommer till tjänande? Går det att jobba på det? Eller handlar det mer om att låta Jesus få jobba i fred med ens inre?

3 – Påstående: det kommer alltid att finnas människor i din närhet som är i behov av din hjälp. Uppgift: (10 min)

  • Ta en stund i tystnad när alla får fundera över om det finns någon människa i ditt liv som du känner att Gud just nu kallar dig på ett särskilt sätt att betjäna.
  • Bestäm dig för en konkret sak som du kan göra för den personen under veckan som ligger framför. Det kan vara allt ifrån att köpa en kasse mat, bjuda hem personen på middag eller skicka ett uppmuntrande sms.

4 – Gå en runda när alla som vill (kort) får presentera vem man tänkte på och vad man har tänkt göra. Be sedan tillsammans för de här personerna. (10/20 min)