Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 mars 2021.

Läs: Matteusevangeliet 20:20-28

I vår vision uttrycker vi oss så här kring vår önskan om att ge vidare genom att tjäna andra:
Jesus visar med sitt eget liv att kärlekens väg är tjänandets väg. Tillsammans vill vi gå samma väg som Jesus. Vi vill vara en motvikt till de ideal som lär oss att bara sätta oss själva i första rummet. Vi vill likna Jesus genom att vandra nära människor och möta dem utifrån deras behov. Vår bön är att tjänande ska vara församlingens huvudsakliga kännetecken.

Som församling vill vi att tjänandet ska vara vårt huvudsakliga kännetecknen! Det är en stark betoning. Att vi har den starka betoningen är för att den också finns i Jesu undervisning. Att tjäna andra är inte en verksamhet eller ett mål bland andra. Det är själva kärnan i att ge vidare. Det vi beskriver i vår vision är att allt vi gör, vad det än är, det vill vi göra på ett tjänande sätt.

Tjänandet är ingen slug strategi för att nå tillväxt och framgång. Vi tjänar inte andra för att tjäna på det själva. Gud står för växten, och även om vi gjorde allt perfekt är det ingen automatik i att vi skulle nå framgång. Att ha en tjänande attityd som församling måste handla om att befria sig från den tanken som lätt smyger sig på. För att istället bli fri att betjäna människor med Jesus som vår förebild. Att få ge vidare det vi själva har tagit emot.

Frågor:
– Många av oss har nog flera goda exempel på individer som är föredömen i att tjäna. Men har du något exempel på en församling eller annan gemenskap, som är ett föredöme i detta?
– I visionen talar vi om att kärlekens väg är tjänandets väg. Vi är kanske vanare vid att tala i termer av kärlek än tjänande. Hur tänker du att de två begreppen hör samman?
– I vår vision säger vi att vi vill möta människor utifrån deras behov. Hur gör man det för att det inte ska bli övermäktigt? Och hur gör man det när människor inte själva vet vilka behov de har (eller inte vet vad de ber om som i exemplet från Matt 20)?
– Har du någon konkret dröm eller tanke, kopplad till församlingen, om hur vi som gemenskap skulle kunna få vara med och betjäna människor lokalt eller globalt?

Övning
– Ta fram papper och penna. Rita ett kors mitt över så att du får fyra rutor, ordnade 2×2.
– I rutan uppe till vänster skriver du en lista på de människor i din närhet som du redan får vara med och betjäna själv.
– I rutan nere till vänster listar du de sammanhang där vi som församling redan får vara med och betjäna.
– I rutan uppe till höger listar du dem i din närhet som är i behov av hjälp, men där du ännu inte upplever att du betjänar.
– I rutan nere till höger listar du de människor eller sammanhang med behov som finns i församlingens närhet, men som vi som församling ännu inte når.

Titta på rutorna och det du har skrivit i dem:
– Ser du någon tendens? Är listan särskilt lång eller kort i något av hörnen? Vad kan det bero på?
– Lyft upp listan och det den representerar i bön inför Gud. Vad svarar Gud dig?