Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 februari 2019

I visionstexten står det:

Anden är vår hjälpare och på Jesu uppdrag vill vi verka i Andens kraft i allt vi gör. Vi vill göra oss beroende av den Helige Ande och låta oss ledas av Anden och växa till i mognad, det Bibeln beskriver som Andens gåvor och frukt.

I predikan talade Anders om att Anden, den helige Anden är en gåva från Gud som ges till alla som tror. Denna gåva tar sin plats inom oss. Den finns där, men kan ibland ligga i träda och inte användas. Vi behöver bli uppfyllda av Anden och också söka de andliga gåvorna för att på rätt sätt vara i funktion. Jesus säger att den som tror på honom ska kunna utföra samma gärningar som han, ja ännu större (Joh 14:12). Andens verk är övernaturligt, men inte för att var spektakulärt utan för att bygga upp församlingen. Därför är Andens frukter (kärlek, glädje, frid, vänlighet…) den miljö gåvorna ska fungera i. Annars blir allt bara en skrällande cymbal. När vår församling Filadelfia bildades 1897 fanns kärleksgärningar och karismatik som två grundpelare. Det fick stort genomslag i hela landet och även ut över världen. Vi drömmer om att på nytt få se detta bryta fram. Om det finns en historia bakåt så finns det rötter. Dessa kan vattnas och ge liv.

Frågor:

Vad får ni för tankar och reflektioner kring visionstexten om att ge vidare Andens gåvor?

Vad har du för erfarenhet av de andliga nådegåvorna? När har du fått tagit emot en hälsning från någon som varit ledd av Anden? När har du själv känt att Anden lett dig att säga eller göra något?

Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. ( Joh 14:12) Är det verkligen möjligt det Jesus påstår här? Är det något vi som församling eller individer kan göra för att få se detta som en verklighet?

Har du aktivt sökt efter en nådegåva någon gång? Varför gjorde du det eller varför har du inte gjort det?

Övning: 

Läs tillsammans 1 Kor 12:4-11 och Rom 12:6-8. Sitt tysta en stund och fundera var och en över om det är så att du vill söka en andlig nådegåva. Dela gärna denna önskan med övriga i gruppen och be för varandra.

Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. (1 kor 14:3). Låt alla i gruppen ha ett papper och en penna. Sitt tysta och lyssna in Herren. Skriv ner eller rita något som ni tror kan vara från Gud till någon. Dela det ni fått och pröva det som sägs.