Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 februari 2021.

Läs: Galaterbrevet 5:16-26

Victor John predikade för oss om den Helige Ande och vad som kännetecknar Andens verk. När Anden verkar så händer det något, det sker en förändring i våra liv. I Galaterbrevet står det om Andens frukt som är, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Victor lyfte ut tre av dessa på ett särskilt sätt.

Victor använde bilden av att vi fått tre paket. Tre paket som lagts i våra händer och som vi bär med oss i mötet med andra människor. De tre paketen innehåller kärlek, glädje och frid. Det finns ingen människa som är motståndare till kärlek, glädje och frid, alla vill ha det, alla religioner söker efter det. Men det är Jesus som kan ge den sanna kärleken, glädjen och friden.

När du möter människor, vare sig det är din vän, ovän, någon du känner eller en främling så bär du med dig dessa tre gåvor, kärlek, glädje och frid. Vi har något fantastiskt att ge vidare till människor, gåvor som utgår från Gud själv.

Frågor:
– Har du varit med om att möta en person och veta, utan att personen själv berättat, att han/hon är kristen? Vad var det du kände igen hos den personen?
– Har du erfarenhet av att själv få ta emot kärlek, glädje och frid från en annan kristen?
– Upplever du att du hört mer undervisning om Andens gåvor än om Andens frukter?
– Hur skulle du beskriva Andens verk i dig? Hur har du lärt känna den Helige Ande?

Övning
Tänk på bilden av de tre paketen. Fråga Gud till vem i din närhet du ska gå med just de gåvorna. Finns det någon i din omgivning som har ett särskilt behov av att få emot kärlek, glädje eller frid, gåvor från Anden själv?  Skriv ner namnen på den eller de personerna, be om Guds ledning och tajmning och hör sedan av dig till den du tänkt på. Var frimodig!