Husgruppsmaterial utifrån predikan den 27 september 2020.

Sammanfattning av predikan:
Jesus säger ”Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.” Läs gärna hela avsnittet Matteus 12:46-50. Jag vill lyfta tre saker som kännetecknar församlingen som familj.

Tillhörighet
Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. (Ef 2:19)
Du är rik, du finns i ett sammanhang. Du har en tillhörighet. Du är inte ensam. Vi kan tycka och tänka vad vi vill om församlingen, kyrkan och de människor som finns här men vi kan inte komma ifrån att Gud har själv gjort det på det här viset. Det är en ordning. En Guds ordning. Var försiktig med att kritisera den, tycka att den inte duger och att du är värd något bättre. Man får självklart ha olika åsikter, känna att man inte alltid förstår andra eller känna att det kan slita ibland, men eftersom det här är Guds familj så be för den, älska den och gläds över den. Om du gör det så skyddar du dig själv. Kliver du åt sidan i bitterhet och besvikelse så kan din tillhörighet till Jesus och tro på sikt också vackla.

Hem
Om man är en familj, bor man i någon form tillsammans eller har gjort det. Man delar livet på samma plats och sakerna har man tillsammans. Som församling bor vi inte i ett kollektiv, men vi kan ändå känna att vi har tillgång till varandra fast alla inte känner alla. Vi kan bjuda hem och umgås med varandra. Vi har hus och hemgrupper. Många ställer upp för människor i nöd. När några bedjare från Tanzania besökte oss för ett år sedan, var det en församlingsmedlem som öppnade sitt hem för dem. När bibelskolan höll till här på höstarna på 1900-talet, tog familjer som bodde i två- eller trerummare emot bibelskoleelever i flera veckor. Det ledde till att de blev vänner för livet och följde med i vad som hände över hela landet.

Att man formas
Om man har fysiska syskon så vet man att det finns likheter men också olikheter. Ibland gläds man över det och ibland så störs man av det. Det är bra. Det är en skola. Man slipas och får förståelse för varandra. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna skriver Paulus. Vi behöver varandra och våra olikheter. Vi behöver formas och fostras av varandra där vi kan praktisera kärleken, förståelsen, förlåtelsen och barmhärtigheten.
Jesus säger ”Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.” (Matt 12:50) Mor. Vaddå mor? Ibland utvecklas starka band över generationsgränserna i Guds församling. Äldre blir andliga mödrar och fäder till de unga, till nykristna och till ledarna. Det är en resurs och tillgång att unga och äldre, som delar tron på Jesus Kristus, finns i samma församling .

Frågor:
– Hur upplever du beskrivningen av församlingen som Guds familj? Är det så du tänker när man säger kyrkan?
– Vad säger du om Filadelfia som Guds familj? Vad stämmer bra på den bilden och vad saknas? Finns det en tillhörighet? Känns det som ett hem? Formas man här?
– Hur ser du på kristna utanför Filadelfia. Känner du släktskap med Guds familj i staden, vårt land och över hela världen?
– Kan man vara kristen utan att tillhöra en församling? Vad innebär det att vara med i en församling?
– Finns det en person som du skulle vilja säga är som din andliga mor/far? Är du andlig mor/far åt någon?

Övning:
Skriv ner på en lapp det du känner dig tacksam över i församlingen som visar att vi är som en Guds familj. Skriv sedan ner det du tycker är en brist. Läs upp tack-lapparna först och tacka Herren för det. Läs sedan upp bristerna och be att Herren ska göra något nytt ibland oss.