Husgruppsmaterial utifrån predikan den 19 maj 2019

Läs Lukas 7:47-48, Matteus 18:21-22 och Jakob 5:14-16. Förlåtelse får stora konsekvenser i en människas liv. Den som levt på livets botten och upplever förlåtelse, blir förvandlad. Synderskan på Jesu tid är ett exempel på det. Sebastian Stakset i vår tid ett annat. Han ligger bakom vår satsning kärlek till Örebro. Han har fått mycket förlåtet och visar stor kärlek.

Petrus däremot hade ingen förståelse för att han behövde någon förlåtelse. Han undrar istället hur många gånger han skulle behöva ge förlåtelse. Högmod går före fall, och det får han erfara när han tre gånger förnekar och svär inför människor att han inte känner Jesus. Han får sin upprättelse av Jesus när han svarar tre gånger att han älskar honom. Det är en förvandlad och förnyad Petrus som talar om förlåtelse och predikar med sådan glöd att 3000 människor blir frälsta.

Sjukdom kan ha sin orsak i oförlåtenhet. Det måste inte ha det men det kan ha det. I en miljö av förlåtelse kan helanden ske. I flera fall hänger själen och kroppen ihop. Oförlåtenhet kan binda. Förlåtelse kan lösa.

Frågor:

Hänger förlåtelse och kärlek alltid ihop (stor förlåtelse – stor kärlek, liten förlåtelse – liten kärlek)?

Vad säger ni om Petrus resa från förnekelse till upprättelse? Är den nödvändig för en kristen ledare? På vilket sätt märks det när en människa lever i förlåtelse respektive inte gör det?

Känner ni till exempel där helande föregåtts av förlåtelse? Har någon varit med om att både kropp och själ helats i samband med förbön?

Övning: 

Berätta för varandra på vilket sätt förlåtelse präglat er som människor.

Be i er grupp för någon person som just nu befinner sig på livets botten och är i behov av förlåtelse.