Husgruppsmaterial utifrån predikan den 18 oktober 2020.

Läs: Efesierbrevet 4:32-5:2

Utdrag från predikan:
Förlåtelse är centralt för att den kristna gemenskapen ska fungera. Vi vill alla få plats som dem vi är i gemenskapen. Men om det inte finns möjlighet till förlåtelse, om det inte finns utrymme att göra fel, då behöver vi resa fasader. Om förlåtelsen funkar kan vi stå ut med att väldigt mycket annat faller, för då har vi redskap att hantera det. Om förlåtelsen inte fungerar är det svårt att se hur något ska fungera på sikt.

Förlåtelse borde vara vårt signum och vår spetskompetens som kristna. Bibeln talar mycket och konkret om förlåtelse. I Bibeln finns enkla men kraftfulla råd för hur vi kan leva förlåtelse rent konkret. Men allt börjar i en medvetenhet om att Gud har förlåtit oss. Att ta emot den förlåtelsen är att också vilja leva i den förlåtelsen.

Samtalsfrågor:
– Gå ett varv där alla får chansen att dela en erfarenhet av förlåtelse som har varit viktig för dig.
– Enligt din erfarenhet från de kristna sammanhang du befunnit dig i: har det talats mycket eller lite om förlåtelse oss människor emellan?
– Håller du med om att vi kristna borde vara bättre på förlåtelse? Motivera.
– Vad är de största hindren för förlåtelse och försoning?

Övning:
Skriv ner följande bibelord på lappar och dela ut en var: Luk 7:3-4; Matt 5:23-26; Matt 18:15-18; Matt 18:21-22; Matt 7:1-5; Rom 12:17-21; Matt 5:43-45; Rom 12:14; Jak 5:19-20; Luk 23:34a.

Läs igenom bibelordet tyst för dig själv. Vad kommer du att tänka på? Finns det något konkret råd i bibelordet som du vill dela med dig av till de andra? Gå ett varv. Berätta kort vilket bibelord du fick upp. Dela kort det du tänkte på.

Bön:
Alla tar två lappar var. På den ena lappen skriver du namnet på en person som du har svårt att förlåta. På den andra lappen namnet på en som du vet med dig att du borde be om förlåtelse (stort eller smått). Lägg lapparna i två olika högar och be för dem.

 ”Veckans utmaning”:
Ta kontakt med personen du skrev på andra lappen, och säg ”förlåt”.