Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 januari 2021.

Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan bli ett. Den som ber och handlar kommer att få se och uppleva vad Gud kan göra.

Läs Ester 4:12-17

I samtalet mellan Mordokaj och Ester anar vi en attityd som andas lärdomar efter år av bön. Den lär oss mycket av den inställning till bön som man ibland kallar ”bönearbete”.

Mordokajs vädjan till Ester är inte desperat, trots att situationen är desperat. Hans vädjan kommer från en plats av tillit till Gud. Han litar på att Gud har allt i sin hand. Att Gud redan har förberett lösningar på det problem de nu står inför. Att Gud redan har försett dem.

Men Mordokajs vädjan är inte heller passiv. Han förstår att det finns ett erbjudande från Gud här. En inbjudan till oss att vi får vara med i det Gud redan gör. Inte för att Gud behöver oss, utan för att Gud vill ha det så. Han vill att vi ska vara hans medarbetare. Det, i kombination med en tillitsfull relation, gör att han kan vara nästan väl rak i sina ord till Ester.

I Esters svar skymtar vi en djup fromhet och ser ett vackert exempel på bönearbete. Hon förstår att böner inte räcker här, utan att det krävs en farofylld insats av henne. Men, omvänt, nöjer hon sig inte med det utan förstår att hon måste backas upp med mycket förbön! Hon tar till det starkaste böneknepen hon kan: att fasta, för att verkligen visa för Gud att hon menar allvar, och att ta hjälp av fler förebedjare.

Här finns mycket att lära av bön och vad som verkligen gör skillnad i världen. Några rader ur sången ”Tanterna” av Terra Nova (1985) sätter kusligt precist ord på detta även för vår tid.

Megatontons presidenter
i kollosalresidenser
pansarbefästa gränser
storslagen maktlöshet

Makrobyråkratier
dataprogramsfantasier
skenbara demokratier
storslagen maktlöshet

Men nere i församlingens lilla sal
på bästa möjliga sändningstid
knäpper tanterna sina bibelfodral
och bereder sig på att ta över

”Tanterna” av Terra Nova (1985)

Frågor att samtala om:
– Vad har du för erfarenhet av bön i allmänhet och ”bönearbete” i synnerhet?
– Tycker du att det är enkelt att förena bön och handling, eller får det ofta slagsida åt ena eller andra hållet?
– Har du fått vara med och be för något under en lång tid innan du har fått se bönesvar?
– Hur känner du inför uppdraget som troende att vara en förebedjare för vår värld?
– ”För en tid som denna”, säger Mordokaj till Ester. Har Gud utrustat dig med något för just den tid vi lever i?

Utmaning för veckan:
Ta en stund när alla, antingen var och en för sig eller alla tillsammans, bestämmer er för en sak som ni vill gå in i ett bönearbete för. När ni har bestämt er, skriver ni upp det på ett sätt (t.ex. med en påminnelse i mobilen) som gör att ni kommer ihåg att be för det minst en gång per dag  under en veckas tid.