I oktober vill vi predika på temat enhet. Temat är en fortsättning på höstens inledande serie ”Lär känna Gud”. När vi lär känna Gud så lär vi känna honom som är tre i en, som är Fader, Son och Ande, en enda Gud. Den enhet som finns i Gud själv, den önskar han också för sin församling.

I Kristus finns en djup och varm enhet (som utgår från Guds enhet) men det är samtidigt en kallelse och utmaning till oss att bevara den enheten. Hur kan vi hålla samman i en tid där splittring verkar vara djävulens främsta strategi för att få församlingar ur kurs?

Hur kan vi hitta enhet i det väsentliga och samtidigt ge frihet i det som inte är lika väsentligt? Och kärlek i allt! I det här predikotemat vill vi lägga en teologisk grund för varför enhet ligger på Guds hjärta, är en del av evangeliet och varför vi som församling är kallade att hålla samman även när det spretar och drar åt olika håll.

Första söndagen var temat Enheten i tron, enheten i Kristus (Ef 2:14-23). Den kommer att följas av undervisning från Jesus bön om enhet (Joh 17).

De därefter följande söndagarna handlar det om Enhet genom kärlek (1 Pet 4:7-11), Enhet i uppdraget (Rom 12:1-9, Fil 1:27-2:5) och Enhet i mångfald (1Kor 12:12-20, 27-31).

Välj gärna ett tema och en bibeltext som utgångspunkt. I samtalet kan ni naturligtvis sedan röra er över olika teman och texter. Här är några exempel på frågeställningar att samtala om (att använda om ni inte har tillräckligt med egna). Välj några för varje tillfälle.

  1. Vad tänker du på när du hör ordet enhet? Vad innebär det ordet?
  2. Dela med varandra i gruppen: Är det något speciellt som fastnat i er från denna predikan?
  3. Varför är enhet (eller brist på enhet) ett återkommande tema i Nya testamentets texter? Är det några speciella texter ni tänker på eller tycker är särskilt viktiga? Vad innebär det att som kristna bevara enheten? Varför är det viktigt?
  4. Hur vill ni förklara att enhet är en viktig del av Jesus avslutande bön i Joh 17? Vilka utmaningar är det Jesus ser framför sig? Vad är grunden och målet för lärjungarnas enhet?
  5. Vad har ni för personliga erfarenheter av enhet och av motsatsen splittring? Vad har ni med er som viktiga lärdomar från detta?
  6. Allt detta handlar ju också om livet i husgruppen och erfarenheter både av spänningar och av kärlek i denna ”utvidgade familj”? Vågar vi i husgruppen samtala öppet om ”enhet i det väsentliga, frihet i det mindre väsentliga, kärlek i allt”? Kan vi bevara enhet samtidigt som vi tycker olika i sakfrågor?
  7. Hur bidrar vi till församlingens enhet?