Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 april 2019

Läs tillsammans predikotexten i Joh 12:1–19. Det är en text med en märklig spänning. Från det vardagliga i hemmet till det offentliga på vägen in mot Jerusalem. På båda arenorna sker en kamp som har med vår blick att göra. Där frågan som ställs till oss som betraktare är om vi ser och bejakar vem Jesus är. Jesus vill vara Herre i hela våra liv. Ger vi rum för honom vara det och agerar vi utifrån det?

Frågor att samtala om:

Är det något särskilt du reagerar på i texten?

Hur känner du inför spänningen mellan de två scenerna, den i hemmet och den på vägen mot Jerusalem?

Jörgen talade i sin predikan om vad ett hem är. Vad är ett hem för dig? Är det viktigt att ha något man kan kalla för sitt hem?

Jörgen talade också om att vi lätt lever splittrade liv i vår tid. Där vi tillbringar allt mindre tid på hemmaplan, och där hemmet skiljs mer och mer från resten av våra liv. Men där Jesus vill genomsyra hela våra liv. Där han vill bjudas in i våra hem. Hur känner du inför det påståendet och den uppmaningen? Känner du igen dig? Känns det kravfyllt eller lockande? Varför?

Märks det i ditt hem att Jesus är Herre? Märks det i ditt ”offentliga” liv? Har du lättare eller svårare att ge rum för Gud på någon av dessa båda arenor?

Övning:

Fundera tillsammans eller var för sig om ni på något sätt vill göra rum för Gud i era hem. Det kanske skulle kunna handla om att likt Maria slösa lite kärlek över någon som Gud älskar, t.ex. genom att bjuda hem någon på middag.

Bön:

Be gemensamt för var och en av er i gruppen. Be för och välsigna varandras hem. Be att Gud ska få ännu större rum i hemmen.