Husgruppsmaterial utifrån predikan den 18 november

Frågor som underlag för samtal:

– Erika nämnde att vi gör nästan 5 000 val per dag. Vad är era erfarenheter i gruppen av det valfria liv vi lever? Vad gör alla dessa val med er? Vad är bra med att det finns så mycket valmöjligheter, och vad är mindre bra?

Läs Matteusevangeliet 9:35-38.

– När Jesus ser människorna, ser han att de är illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Vad säger den här texten till oss som läser den idag? I relation till alla val vi förväntas att göra? Hur går era tankar?

Läs Johannesevangeliet 15:1-10

– I avskedstalet till sina lärjungar säger Jesus bland annat: Bli kvar i mig. Likt grenar på trädet. Jesus inbjuder också er att stanna kvar hos honom, att fästa era liv i Honom. Bli en del av honom. Han vill ge er ett sammanhang. Vad är era erfarenheter av att ”sitta ihop” med Jesus?

– Jesus ger oss också riktning för våra liv: Håll mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Och han sammanfattar alla bud med detta: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och du skall älska din nästa som dig själv. Erika nämnde tre frågor vi kan ställa inför olika val: 1) Leder det här till att jag älskar Gud mer? 2) Leder det här till att jag älskar och respekterar mig själv mer? 3) Leder det här till att jag älskar mina medmänniskor mer? Vad skulle hända om vi börjar ställa de här tre frågorna inför alla våra beslut? Är det rimligt att göra det?

Övning

Erika nämnde i sin inledning att vi behöver ändra uppfattning kring den psykiska ohälsan. Lite provocerande påstod hon att psykisk ohälsa och utmattning är ett hälsotecken. Att kroppen säger ifrån är ett hälsotecken, det betyder att den funkar som det är tänkt, frågan är bara varför den säger ifrån. Kanske säger den något om vår tid som vi behöver omvärdera? Lyssna på era kroppar, och stanna upp och fråga er vad de säger. Och berätta för Jesus hur du mår. Vad du längtar efter och drömmer om!