Husgruppsmaterial utifrån predikan den 11 november

Idag inleder vi en predikoserie på tre söndagar där vi ska tala om psykisk ohälsa. Och vi ska inte bara tala om det i allmänhet, för det finns det massor av tidningar, artiklar, självhjälpsböcker och föreläsningar som gör. Utan vi vill tala om vad Gud har och säga om människans tillstånd och mående.

Den första predikan i serien handlar om känslor.

Frågor som underlag för samtal:

– Vad är era erfarenheter i gruppen när det gäller frikyrkans sätt att tala om känslor? Har det betonats för mycket eller för lite? Och vilka känslor tycker ni har premierats i de kristna sammanhang som ni befunnit i er?

Läs Mark 14:32-39 och Mark 15:33-39.

– I Getsemane visar Jesus hur även han känt ångest, bävan och oro. Och på korset känner han sig övergiven. Vad säger det till oss som läser det idag?

– I predikan talade Ellen om två rörelser. Dels människor utanför kyrkan som söker sig till den kristna gemenskapen när livet kört ihop sig. Dels människor i kyrkan som söker sig bort från den kristna gemenskapen av samma skäl. Vad är era erfarenheter av de två rörelserna, känner ni igen dem?

– Jesus värjer sig inte för det som är svårt, han har själv erfarenhet av mörker, kamp och lidande. Den kristna gemenskapen är kallad att vara Kristi kropp på jorden. Hur kan vi som församling vara en gemenskap där sårbarhet och ohälsa får plats? Hur kan vi bryta den rörelse som får en del att lämna församlingen när livet är tufft?

Övning

– Ta fram var sitt stearinljus till alla i gruppen. Låt en person i taget formulera en bön om ljus in i någon speciell situation, och tänd ett ljus för den situationen.