Förkunnelsen inför och under påsk har hämtat sin utgångspunkt i Johannesevangeliets texter, som i vanlig ordning har lite annorlunda perspektiv jämfört med de övriga evangelierna. Johannes har inte med lika många detaljer och en del av hans innehåll är han ensam om. Han ger också ofta reflektioner kring händelsernas innebörd. I den här delen av evangeliet träder han också fram som ögonvittne (t.ex. i 19:35) även om han väljer att skriva om sig själv i tredje person, som ”den andre lärjungen” (t.ex. i 18:15-16, 20:2-8) eller ”den lärjunge Jesus älskade” (t.ex. i 13:23, 19:26).

Att samtala om:

– Är det något du särskilt burit med dig från påskens bibeltexter eller förkunnelse?
– I påskdagens predikan talade Ellen om att det finns en stor risk att man i mötet med de här texterna som återkommer varje år, tror att man ”kan” dem och inte har något nytt att upptäcka eller lära av dem. Och hur fel det är. Har du upptäckt något nytt i bibelns berättelser denna påsk?
– Joh 13:1-17 berättar om måltiden som började med att Jesus tvättade deltagarnas fötter och sedan kommenterade detta med att nu var de var skyldiga att tvätta varandras fötter. ”Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er”.  Vad tror du det kan innebära för dig? Denna vecka? Den här våren?