Husgruppsmaterial utifrån predikan den 26 april 2020.

Läs: Luk 17:5-7, och Matt 17:20

Vi kommer in i ett bibelsammanhang där Jesus håller på att undervisa lärjungarna om vikten av att förlåta. Undervisningen är långt ifrån lättsmält. Jesus säger till lärjungarna att de inte bara ska förlåta någon gång ibland, utan alltid. Det är svårt att inte känna sig liten inför den här undervisningen. Är det möjligt att leva ett liv där man praktiserar det? Lärjungarna inser att den här typen av liv kommer kräva långt mycket mer tro än vad de uppfattade sig ha. Så därför ber de: Ge oss större tro Herre. Jesu svar på lärjungarnas fråga är att förklara genom att använda två bilder. Det räcker med en tro lika liten som det minsta av frön, för att kunna rycka upp träd ur marken. Det Jesus vill att lärjungarna ska förstå är att måttet av tro inte spelar någon roll. En stor tro som är riktad mot en liten Gud, kommer inte göra någon skillnad. Men en liten tro som är riktad mot en stor Gud, har verkningar bortom fantasin.

Frågor:
– Vad är dina tankar utifrån predikan? Känner du igen dig i lärjungarnas bön? Ber och önskar du också att din tro vore större?
– I vilka situationer blir det tydligt för dig att du har en tro? När blir den som synligast i ditt liv? (Kanske i olika situationer på ditt jobb, när du mår bra/dåligt, när du står inför olika utmaningar, när du känner dig ensam etc.)
– Hur väcktes trons frön i ditt eget liv? Dela med varandra när och hur ni kom till tro/växte in i tron.

Bön/Övning:
Ellen delar en bild i predikan om att trons frön kan få börja blomstra, som blomsterfröna i Death Valley. Fundera och samtala utifrån den bilden. Finns det människor i er närhet där ni vet att det finns trosfrön nerlagda? Kanske kan ni enas om att tillsammans be för en av dessa personer. Utmana varandra att be tre gånger om dagen för den personen under en vecka, och så följer ni upp det samtalet veckan därpå.

Ett tips är att ställa ett mobillarm tre gånger under dagen, så du blir påmind om att be. Ett annat tips är att be i samband med måltider. Det är lätt att glömma bort ett sånt böneuppdrag om man inte hänger upp det på något!