Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 april 2019

Läs tillsammans predikotexten i Joh 6:24–35. Ni kastas rakt in i händelserna. Dagen innan har Jesus låtit fem bröd och två fiskar räcka till att mätta över fem tusen personer (Joh 6:1–15). Strax efter tycker många att Jesus blir utmanande och väljer att lämna honom (Joh 6:41–71).

Frågor:

Är det något särskilt du reagerar på i texten?

Varför beskriver Jesus sig själv som livets bröd? Hur tror du att bilden talade till människorna som lyssnade till honom? Och hur talar den till dig idag?

I det som följer efter predikotexten (Joh 6:41–71) är det många som väljer att lämna Jesus. Kan du förstå dem? Vad gör du när tron prövas eller blir obekväm?

Bön/övning:

Brödet står för det vi behöver för att överleva, både symboliskt men också konkret. Be för människor över vår värld som saknar mat för dagen. Be särskilt för situationen i Mocambique.

Be för församlingens diakonala arbete.

Be för varandra i gruppen. Nämn gärna konkreta behov som ni har.