Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 november 2019

Läs 2 Mos 19:16-20:6; 20:18-21; 32:1-6

Kort sammanfattning av predikans budskap

Berättelsen som Sinai handlar om hur Gud visar för sitt folk vem han verkligen är. Folket blir skräckslaget och väljer omedelbart att bryta mot det första budet. Vi människor vill ha en Gud som är större och starkare än vi, men inte för stor. Vi vill ha en Gud som vi kan manipulera. Guden som folket möter på Sinai är för stor. Det är en omutbar Gud. Det skrämmer folket från vettet.

I 2 Mos 20:20 får vi både reda på att vi inte ska vara rädda för Gud och samtidigt att vi ska frukta Gud. Båda dessa budskap återkommer sedan otaliga gånger genom Bibelns berättelse. Vad är denna gudsfruktan som vi uppmanas till? Sinai-berättelsen påminner oss att Gud inte är vår marionett, bankomat eller nallebjörn. Gud är en helig Gud. Han är fruktansvärd, värd vår fruktan.

Samtidigt lär oss Bibeln att det finns ett annat tillfälle i världens historia när Gud visar sin helighet ännu tydligare än på Sinai – när han kommer till oss i Jesus Kristus och när han dör för oss på Golgota. Vad betyder det för Guds helighet och Gudsfruktan?

Personligen har jag svårt att riktigt få ihop de olika sidorna hos Gud, kärleken och heligheten. Men det kanske måste få vara så, att Gud får förbli otämjd? För mig personligen har Jesu ord till Saul (Paulus) blivit ett slags ledord för gudsfruktan: ”Det går dig illa om du spjärnar emot” (Apg 26:14). Jag kan känna att Gud har fått mig i sitt grepp, och han vill mitt bästa, men då måste jag också låta honom vara Gud och mig själv vara människa. Gud har vänt sitt ansikte mot mig och min själ bävar.

Frågor för samtal

– Beroende på ålder och uppväxtmiljö kan det hända att ni har fått med er väldigt olika bilder av detta med Guds helighet och gudsfruktan. Vad präglade era uppväxter som unga? Vilka bilder av Gud dominerade?
– Vad betyder ord som gudsfruktan och helighet för er?
– Är ni rädda för Gud? Är det i så fall något positivt (gudsfruktan) eller är det negativt (”var inte rädd!”)? Hur skiljer man på dem?

Övning:

– Läs den aronitiska välsignelsen* högt tillsammans (inte för snabbt!). Under tiden ni gör det: försök tänka att det ni läser verkligen är sant. Gud har vänt sitt ansikte till er.
– Ta en stund i tystnad där ni låter era liv vila i Guds blick. Fundera över vilka känslor det väcker. Vad träder fram i förgrunden av ditt medvetande? Vad händer med det, om du låter Guds blick vila på det?
– Vad behöver du göra som respons på Guds blick? Finns det något du behöver lägga av dig, eller något du behöver ikläda dig? Vilken blir din bön till Gud?

* ”Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den Helige Andens namn, amen.”