Husgruppsmaterial utifrån predikan den 16 juni 2019

Läs Matteus 28:16-20

När Jesus uppenbarar sig på berget och ske ge lärjungarna den så kallade missionsbefallningen, är det några av dem som tillber men några tvivlar. Hur är det möjligt att efter tre år med Jesus tvivla på honom? Jesus säger därför ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden”. Styrkan finns inte hos lärjungarna utan hos Jesus. Det här är en viktig sanning. Paulus, den förste och den störste missionären, säger hela nio gånger i Andra Korintierbrevet att han är svag. Han säger t.o.m. ”när jag är svag då är jag stark”. Detta är avgörande för all mission. En missionär måste förstå och vara övertygad om att Jesus har makten.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!”  Nu kommer uppdraget. Lärjungarna ska göra det de själva är – lärjungar.Det var precis vad som hände på pingstdagen när lärjungarna på ett övernaturligt sätt, allihop, tillbedjande som tvivlande, gick ut och talade olika språk till alla folk som fanns där. De gjorde det tillsammans och de fick döpa över 3000 människor. Dopet ska ske i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det kristna dopet är ett treenigt dop. Det handlar om tillhörighet. Gud som far, Jesus som bror, Anden som hjälpare. ”Anden vittnar om att vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar” (Rom 8:16-17). Aldrig någonsin kommer Jesus att överge oss. Han är med alla dagar till tidens slut.

Frågor:

 – ”När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade.” Varför tvivlade några lärjungar? Vad tvivlade de på? Kan vi tvivla och ändå nå ut med budskapet?

 – ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.” Styr Jesus allt som sker i vår värld? På vilket sätt har han all makt? Vad innebär det för dig, mig och församlingen att Jesus har all makt?

 – ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” Vad innebär det att vi ska gå ut? Vad innebär det att vi ska göra lärjungar? På vilket sätt kan vi som församling hjälpas åt i uppdraget?

 – ”Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.” Varför döps de i Apostlagärningarna i Jesu namn och inte i treenighetens namn som Jesus undervisat (Apg 2:38, 19:7)? Hur lärde lärjungarna de första kristna att hålla vad Jesus sagt?

 – ”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” På vilket sätt är Jesus med alla dagar till tidens slut? Är det genom den helige Ande eller är han själv närvarande och i så fall hur?

Övning: 

”Gå därför ut.” Gör något tillsammans som husgrupp som är utåtriktat. Be och fundera på vad. Kanske ni kan gå ut på stan och bjuda på kaffe, börja samtala, fråga om förbön, ge en bibel eller gör en bönepromenad där ni ber att Guds Ande ska komma över ett område eller vår stad. Jesus har all makt men han ger oss uppdraget att gå ut.