Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 januari 2021.

Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan bli ett. Den som ber och handlar kommer att få se och uppleva vad Gud kan göra.

Läs Markus 14:32–42

Jesu bön i Getsemane är ett exempel på när Jesus drar sig undan ensam för att be. Det finns andra exempel på när Jesus gör detta (se t.ex. Mark 1:35; 6:46), men då får vi inte del av vad han ber utan bara att han ber. När vi kommer till Getsemane är det annorlunda. Som läsare får vi nu komma nära och ta del av hans bävan och vånda, men också hans överlåtelse till Guds vilja. Han framställs tydligt som en människa som kämpar med det som ligger framför honom.

Jesu bön i Getsemane utspelar sig kort tid innan han ska bli fängslad och så småningom korsfäst. I sin bön uttrycker han en ärlighet inför Gud — han håller inte tillbaka eller döljer något. Han försöker inte hålla uppe någon fasad, utan ber rakt ut om att få slippa. I sin bön uttrycker Jesus även en närhet till Gud, inte minst genom att använda uttrycket ”Abba”, som betyder ”Fader” på arameiska. En tredje sak som präglar Jesu bön är överlåtelsen till Guds vilja. Även om det är svårt och utmanande så uttrycker han: ”Inte som jag vill utan som du vill.”

Frågor att samtala om:
– Vad ger berättelsen om bönen i Getsemane för bild av Jesus?
– Brukar du dra dig undan ensam för att be? Varför/varför inte?
– När du står inför utmaningar eller svårigheter, tycker du att det är lätt eller svårt att be?
– På vilket sätt kan Jesu bön i Getsemane fungera som ett exempel att ta efter?

Utmaning inför veckan:
Fundera över hur de tre ledorden ärlighet, närhet och överlåtelse kan ta sig uttryck i dina böner under veckan. Försök att tillämpa dem i de situationer som du befinner dig i just nu.