Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 juni 2020.

Läs Galaterbrevet 5:22–23

Vi befinner oss i tiden efter pingst – tillfället då den helige Ande kom till lärjungarna. I Gal 5 ger Paulus en lista över något som kallas Andens frukter. De är en samling av goda egenskaper och karaktärsdrag som har många likheter med hur Jesus beskrivs i evangelierna. Precis som Jesus var kärleksfull kan Anden göra oss kärleksfulla. Precis som Jesus var ödmjuk kan Anden göra oss ödmjuka.

Galaterbrevet är skrivet av aposteln Paulus till några församlingar i området Galatien i nuvarande Turkiet. Paulus känner mottagarna som han skriver till väl – han har själv varit med och grundat församlingarna – men ni som har läst Galaterbrevet har nog märkt att det inte är ett särskilt trivsamt och angenämt brev. Paulus är upprörd, han är arg, han är förtvivlad. Några personer har kommit till församlingarna med ett annat budskap, andra uppmaningar eller, som Paulus beskriver det, ett annat evangelium. Han kämpar för att påminna och övertyga mottagarna om att de tillhör Kristus, att de har tagit emot Anden och vad detta innebär för dem. En sak som är viktig är att se, är att han riktar sig till gruppen som helhet, snarare än till enskilda personer. Det handlar inte bara om frågan: ”Hur väl stämmer beskrivningen av Andens frukter in på mig?” utan också ”Vad händer om församlingen präglas av de här egenskaperna?”

Det är intressant att Paulus skriver om Andens frukter, och inte till exempel Andens egenskaper. Precis som frukter som växer på en gren kan vi tänka oss att Andens frukter får växa i våra liv. En frukt växer inte för att den kämpar och försöker – den växer för att den får sin näring och energi från grenen den sitter fast på. På samma sätt är Andens frukter inte något vi kämpar oss till, utan något vi tar emot från Gud. En frukt växer långsamt och mognar över tid – det händer inte snabbt och plötsligt. På samma sätt växer och mognar Andens frukter i våra liv över tid.

Frågor:
– Brukar vi prata om Andens frukter i församlingen? I så fall, på vilket sätt?
– Hur påverkas bilden av Andens frukter om fokus ligger på individen respektive på gemenskapen/församlingen?
– Hur upplever ni påståendet att Gud verkar i våra liv under lång tid och i långsamma processer? Är det frustrerande? Tröstande? Eller något annat.

Övning:
Dela med varandra i gruppen om hur ni ser på Andens frukter. Om ni vill kan ni lyfta fram någon eller några av frukterna som ni längtar efter att se mer av i era liv. Be för varandra i gruppen om detta.