Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 juni 2020.

Läs Rom 12:6-8

Man brukar tala om två saker som den helige Ande gör i en människas liv. Man talar om Andens gåvor och Andens frukt. Jesus kallar den helige Ande för hjälparen. Hjälparen ska vittna om mig säger Jesus i Joh 15. Syftet med Andens gåvor och frukt är att de ska peka på Jesus och förhärliga honom. När det handlar om gåvor så handlar det om Jesu gärningar genom oss. När det gäller frukt så handlar det om Jesus liv i oss. Att göra och att vara.

Romarbrevets uppräkning av nådegåvorna jämfört med 1 Korintierbrevet 12 känns mer som naturliga gåvor än övernaturliga, men man kan ändå tänka sig att de naturliga gåvorna fungerar övernaturligt. Vi kan fungera i den personlighet vi har, men samtidigt få den helige Andes kraft. På så vis får vi en dimension i det som vi naturligt fungerar i, som vi inte kan uppnå i egen kraft. Ett exempel skulle kunna vara en musikalisk person som under Andens ledning upplever hur en sång föds i hjärtat. En sång som kanske tar 30 minuter att skriva, men som blir den mest älskade och minnesvärda av alla sånger.

Frågor:
– Hur ser ni på sambandet mellan naturliga gåvor och övernaturliga gåvor? (Jfr Rom 12 och 1 Kor 12.) Är det två olika saker eller kan det harmoniera?
– Finns det en risk att Andens gåvor inte ger Jesus äran utan upphöjer människor och sammanhang? Vad blir i så fall resultatet av det?
– Har ni upplevt att en naturlig gåva som ni eller någon annan har, har fått en övernaturlig skjuts av den helige Ande?
– På vilket sätt kan den helige Ande tillföra en dimension till de naturliga gåvor som Paulus räknar upp här: tjänandets gåva, undervisningens gåva, tröstens gåva, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare, att med glatt hjärta visa barmhärtighet?

Övning:
Gå laget runt och berätta vilka gåvor ni ser hos varandra. Titta på uppräkningen i Romarbrevet 12 och se om det finns gåvor som stämmer in. Be för varandra – för en person i taget – att era gåvor ska peka på Jesus och förhärliga honom.