I Apostlagärningarnas inledning knyter Lukas an till Andens roll i Guds frälsningshistoria. Han hänvisar till sin förra skrift – Lukasevangeliet – där Jesus ”genom helig Ande hade gett sina befallningar” och återger Jesus ord att de skulle invänta ”det som Fadern hade utlovat . . . ni skall bli döpta med helig Ande” (1:1-5). Den treenige Guden samverkar alltså i detta. Genom Anden fortsätter Jesus att leva med sina lärjungar och utrusta dem för uppdraget på många sätt.

Vi utgår i denna undervisningsserie från den roll som Anden har i och för Apostlagärningarna, och det är därför viktigt att vi sätter in predikotexten i det sammanhang den finns för att visa vilken roll den helige Ande har i berättelsen.

Det är också genom den Helige Ande som Jesus blir närvarande i våra liv. Det är Anden som vitaliserar och förnyar vår tro på Jesus och som skapar längtan efter vad han själv vill vara för oss = det som Fadern har lovat, det som Jesus uppmanade sina lärjungar att vänta på. Liksom i Apostlagärningarna är Anden också för oss nyckeln till glädje, gemenskap, visdom, bön, frihet, tjänst etc. Därför uppmanar vi nu varandra i Filadelfia: Lär känna den helige Ande.

Samtala

– Bestäm i förväg vilken bibeltext/predikan ni ska samlas kring.
– Vad upplever du uppmuntrande och utmanande i bibelns och förkunnelsens budskap?
– Vilka frågetecken och funderingar har ni som ni kan samtala om/vägleda varandra i?
– Vilken funktion har Anden i det kristna livet enligt detta bibelord och hur kan vi känna igen Jesus i det (Apg 1:2, 16:7)
– Vilka egna erfarenheter av att Anden verkar på liknande sätt har du?
– Hur kan ni be för varandra och för församlingen utifrån detta samtal? Väcker det längtan eller nyfikenhet på att upptäcka mer?

Så här ser planen ut för undervisningen, men den kan naturligtvis komma att ändras av olika skäl:
23/4             Apg 1:1-5                          Vem är den helige Ande?
30/4             Apg 2:37-40                     Vad gör Anden i frälsningen?
7/5               Apg 2:41-47                     Hur formas en gemenskap i Andens kraft
14/5             Apg 10:34-48                   Hur spränger Anden våra gränser?
21/5             Apg 2:1-13                        Hur kan vi fyllas av helig Ande?
28/5             Apg 1:6-11                        Konfirmationsgudstjäns
4/6               Apg 9:1-19                       Barngruppernas avslutning /BUR
11/6             Apg 16:6-10                     Hur vet vi vad Anden vill?
18/6             Apg 6:1-10, 9:31              Kan vi leva ett liv med den helige Ande?