De senaste åren har vi under februari-mars valt att återkomma till församlingens vision: ”Ge vidare”. Under sju söndagar predikar vi oss igenom visionens sju punkter. (Hela visionen finns att läsa HÄR.)

Att på detta sätt årligen återvända till vår vision har flera syften. För oss som församling är det ett sätt att påminna oss om vad vi gemensamt har beslutat att vi vill ha som fokus och inriktning. Men det är också ett sätt att beskriva för alla andra vad det är för sorts gemen-skap som vi vill bjuda in dem att bli en del av. Visionen beskriver vilka vi är, genom att beskriva både något av vad vi uppfattar att vi redan har fått som gåva av Gud, och något av vad det är vi längtar efter att få sträcka oss mot och få bli.

Sista söndagen i januari höll Ellen Hemström en predikan som på många sätt blev en brygga eller ingång till vår vision. Hon utgick bland annat från dessa två bibelord:

     Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. (Joh 4:35)

     Han sade till dem: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. (Luk 10:2)

Vår vision handlar om att vi först får ta emot från Gud för att sedan få ge vidare till andra. Tiden är inne, det finns människor i vår närhet som vill ta emot det vi får förmedla från Gud. Men det bästa för Örebro just nu vore om vi alla skulle tacka ja till att bli skördearbetare, och be Gud att sända ännu fler arbetare till skördearbetet.

Instruktion till husgrupperna

 • Läs stycket i vår vision som hör till veckans tema.
 • Frågor:
  • Vad har vi redan fått av Gud (blivit välsignade/utrustande med) på dessa områden?
   1. som församling
   2. som husgrupp
   3. som individer
  • Vilka människor eller sammanhang finns runt oss som vi kan få ge vidare detta till?
   1. som församling
   2. som husgrupp
   3. som individer
 • Behöver du fatta något beslut? Fundera över om det finns EN sak du kan göra imorgon, där du kan få ge vidare något till någon i din närhet.
 • Avsluta med att tacka för allt Gud redan har gett oss som församling, er som husgrupp och er som individer, och be om tillfällen, mod och kraft att få ge vidare av det i veckan.