Fem söndagar i oktober och november håller vi till i Jakobsbrevet. Linsen vi läser brevet genom är en fråga: ”Hur visar sig tron?”.

Under dessa veckor uppmuntrar vi er i husgrupperna att utgå från Jakobsbrevet. Läs ett kapitel i Jakobsbrevet och samtala och be utifrån det. Om ni vill ha hjälp med frågor kan ni utgå från följande:

 • Vad uppskattade jag i det jag läste? Var det något jag särskilt fastnade för, eller som jag upplevde talade till mig?
 • Var det något i det jag läste som var svårt att förstå eller som jag vill ifrågasätta och eller nyansera?
 • Vad i det jag läste är evangelium, Guds goda nyheter till oss? Möter jag Jesus någonstans i det jag läser?
 • Är det något i det jag har läst som jag känner blir en utmaning eller uppmaning till mig i mitt liv? Något att ta vidare och leva ut i min vardag?
 • Vem mer skulle behöva höra det här? Finns det något i det jag har läst som kan få bli en hälsning från Gud till någon jag känner?

Ett exempel på upplägg för samtalet kan vara:

 1. Be kort att Gud ska tala genom det ni läser.
 2. Läs ett kapitel ur Jakobsbrevet högt tillsammans.
 3. Fundera en stund var för sig – t.ex. med frågorna ovan som hjälp.
 4. Gå ett varv där alla får dela något av det ni har tänkt på.
 5. I mån av tid kan ni låta samtalet breda ut sig.
 6. Men se till att avsluta i tid så att ni hinner fånga upp samtalet i bön. Be för varandra, att det Gud har förmedlat också ska få bli verklighet och bära frukt i era liv.