Husgruppsmaterial utifrån predikan den 12 september 2021.

Läs Uppenbarelseboken 5:1-14

För många idag känns världen som en häst som helt bortom vår kontroll skenar rakt mot elden. Med den tillhörande av känslan av maktlöshet. Som svar på dessa problem hör vi ofta frasen ”allt kommer att bli bra”. Men varför säger vi så, när vi faktiskt inte vet om det är sant? Inte sällan letar det där önsketänkandet sig in även i våra kristna sammanhang. Gud låter hälsa att allt kommer att bli bra. Inte bara sen, utan redan nu.

Johannes klamrar sig inte fast vid någon falsk snuttefilt. Även inför Guds tron vågar han se världen som den är. Han ger uttryck inför sin känsla av maktlöshet och gråter häftigt, hulkande, inför Gud. För ingen är värdig att öppna boken. Ingen har makt över historien, att skriva det sista kapitlet, att ha sista ordet.

Gud svarar Johannes. Gud ger Johannes en fast ankringsplats. Inte i falska snuttefiltar utan i löftet om att Gud en dag ska skapa nytt. Vi vet inte när. Vi vet inte hur. Kanske kommer allt att bli värre innan dess. Men det slaktade lammet, det hjälplösa lammet, är värdigt. Kärleken kommer att segra. Det är dit vi får fly med våra tårar. Det är där vi får förankra vårt hopp.

Att samtala om:
– Känner du igen dig i överanvändandet av frasen ”allt kommer att bli bra”? Varför säger vi så? Har du sett den tendensen även i kristna sammanhang?
– Om du tänker på dig själv och de sammanhang du rör dig i, vilken känsla skulle du då säga är vanligast förekommande: känslan av optimism eller känslan av maktlöshet?
– Känner du igen dig i de problem som Åsa var inne på i sin predikan, att alltför enkla sanningar misslyckas att svara an mot människors erfarenheter och i förlängningen har drivit människor bort från tron?
– Gud svarar Johannes med en historiebeskrivning. Johannes får förankra sitt liv både i det som har varit (lammet som har slaktats och segrat) och det som ska komma (att segern ska fullbordas och allt ska skapas nytt). Vad betyder detta för dig i ditt liv och i din vardag? Är det något du aktivt tänker på och lever i? Skulle det innebära någon skillnad om det var mer levande för dig?

Övning:
– Vilka tillfällen i ditt liv tänker du på när du hör frasen ”allt kommer att bli bra”? När har du själv sagt så, när har andra sagt så till dig, eller när skulle du desperat vilja att det var så? – Ta en stund när alla får fundera och skriva ner sina tankar och svar på varsin lapp. Samla sedan ihop lapparna på lämpligt sätt.
– Läs Upp 5:1-14 en gång till, men nu som ett direkt svar till det ni har skrivit på era lappar.
– Avsluta med att likt de äldste och hela skapelsen i Uppenbarelseboken ta en stund i bön och tillbedjan. Antingen genom att be, tacka och lovprisa högt, eller genom att sjunga lovsång tillsammans.