Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 januari 2021.

Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan bli ett. Den som ber och handlar kommer att få se och uppleva vad Gud kan göra.

Läs Apostlagärningarna 9:10-19

Ananias får ett uppdrag från Herren som är utmanande. Han skulle kunna säga: Det här gör jag inte. Det är rena dårskapen. Han skulle också kunna tvivla och tänka: Är det verkligen Herren som talar?

Men han gjorde valet att gå iväg. Var det med förväntansfulla steg, eller släpande steg på grund av att tvivel och oro kom över honom? Det vet vi inte, men vi kan vara säkra på att han gick bedjande fram.

Du och jag skulle kunna läsa den här texten som enbart en härlig berättelse ifrån Bibelns underbara värld. Eller också kan vi fundera på om det kan är möjligt för oss idag att uppleva något liknande?

Det verkar finnas en vana hos Ananias att höra Gud tala. När han får synen och hör rösten blir han inte rädd. Det är annars en vanlig reaktion. Nu svarar han enkelt och naturligt Här är jag, Herre.

Vi kan också i vår bön vara lyssnande. Det är detta som är att söka profetians gåva. Den är inte i första hand att tala. Den handlar om att lyssna för att sedan tala. Ingivelser om att kontakta vissa människor ska du inte vifta bort. Det kan vara från Herren, och vara precis det som kan förlösa människor.

Att gå bedjande fram innebär att man själv kan få vara bönesvaret. Gud gör undret, men Ananias får vara ett redskap för Gud.

Det är stort att Gud vill använda dig och mig för sina syften. När man får vara med om det, stärks tron och tilliten till Gud. Det ger också en stor glädje och dessutom växer det fram en djup vänskap människor emellan, där Gud finns med.

Frågor:
– Apg 9 handlar om Paulus omvändelse, men vad säger du om Ananias roll i sammanhanget? Vad har Gud för tanke med att använda honom?
– Vad tror du att detta fick betyda för Ananias i hans lärjungaskap? Vad fick det betyda för Paulus att just Ananias kom?
– Är denna händelse något som bara skedde på Bibelns tid eller kan det ske idag också? Motivera ditt svar.
– Skulle du vilja få mer av Herrens tilltal i ditt liv? Behöver man söka profetians gåva specifikt för att höra Herren tala?
– Har du likt Ananias fått vara med om att framföra ett budskap från Herren till någon? Var det en kamp innan? Hur blev utfallet?

Övning:
Ta en längre stund med tystnad i gruppen. Inled gärna med att lyssna på en eller ett par lovsånger för att sedan låta det vara tyst i 10, 15 minuter. Be att Herren talar. Får någon ett budskap till någon? Var öppen för att förmedla det ni fått till någon eller några.