Husgruppsmaterial utifrån predikan den 31 mars 2019

Läs tillsammans berättelsen om Sackaios från Lukas 19:1-10. Jesus möter här specifikt en person av alla människor som fanns i staden. Han säger ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” Detta möte skulle bli helt livsförvandlande för Sackaios. Han var illa omtyckt av folk i staden som kallade honom syndare. De förstod inte varför Jesus ville besöka just honom, men det gjorde Jesus. Han kom för att rädda det som var förlorat. Jesus kände honom vid namn och han ville att han skulle skynda sig ner för att få ta emot Jesus i sitt hem. Sackaios var rik men ensam. Att Jesus just besökte honom i hans hem, gjorde att han läkte. Han hade fått en vän. Hela hans liv blev förvandlat. Han gav rum för Jesus. Han bjöd Jesus på fest. Det kostade honom en förmögenhet men han fann sitt liv.

Frågor:

Vad tycker du är värt att notera när du läser texten om Sackaios? Vad är särskilt intressant och tänkvärt?

Finns det människor idag som kan liknas vid Sackaios? Vilka är de? Hur ska de kunna möta Jesus?

Var Sackaios i särskilt behov av att få Jesus på besök i sitt hem eller skulle alla ha reagerat såsom han?

Hur ger du rum för Gud i ditt liv? Vill du att Jesus fullt ut ska vara en gäst på fest i hela ditt liv?

 

Övning: 

Be för alla i husgruppen och era hem. Be om

– särskild frid och Guds närvaro

– att era hem ska få vara en plats där människor kan se Jesus

(Gå gärna runt i det hem ni just nu gästar och be om Guds frid, om det finns något av obehag som tex störande grannar eller ofrid. Be om Jesu ljus över det)

Framöver: ta gärna häftet ”Rum för Gud” som finns i foajen och se om det är något där som ni kan tillämpa i er husgrupp inför påsken.