Temat för förkunnelsen under september och oktober är Förankring och frihet. Som lärjungar behöver vi veta vad vi har vårt fäste i och samtidigt ta emot den frihet som Gud vill ge oss. I Romarbrevet 8 bjuds vi in i en kraftfull och djupgående reflektion över vår kristna tro. I detta kapitel lyfts både trons förankring och frihet.
     Att vara förankrad i Kristus innebär att ha en stabil grund på vilket vi kan bygga våra liv. Denna förankring bygger inte på våra egna ansträngningar eller prestationer, utan på Guds nåd och kärlek.
     Men vår förankring i Kristus innebär inte att vi är bundna eller instängda. Tvärtom, öppnar det upp för en djupgående frihet. Och detta hör ihop! “Ända från början var det hans mening (plan) att forma dem som älskar honom med Sonens liv som förebild.” (Rom 8:28, The Message)
     Vi kommer att hålla oss till ett och samma kapitel under hela temaserien, eftersom vi tror att detta är ett viktigt bibelsammanhang för oss som församling att stanna upp vid och låta vägleda oss in i en djupare förankring och frihet.
     Läs gärna Rom 8 under dessa veckor. Välkommen till gudstjänst!