I Filadelfiakyrkan kanaliserar vi vårt diakonala/sociala arbete genom det vi kallar för Hoppcentralen. Vi försöker göra insatser där samhällets resurser inte räcker till.

Vi vill besvara nödens rop med hoppfulla insatser och med evangeliet om Jesus Kristus. 

Hoppcentralens syfte formulerar vi så här:
Att betjäna stadens familjer genom att erbjuda hopp, gemenskap, föräldrastöd och möten mellan människor
Att möta den ensamhet som finns i familjer i ekonomisk och social utsatthet 
Att uttrycka det kristna hoppet i handling 
Att samarbeta med andra aktörer för att hjälpa människor till egenmakt och egenförsörjning

Vad är Hoppcentralen?

Hoppcentralen mötesplats

På Hoppcentralen mötesplats har vi fokus på gemenskap, föräldrastöd och vägledning.

Till stor del handlar insatserna om att vara medmänniskor som hjälper till att tolka och förstå det svenska välfärdssystemet. I vissa fall är det mer omfattande hjälpinsatser som krävs för att hjälpa individen vidare. Genom vägledande samtal hjälper vi till med myndighetskontakter, boendefrågor, ekonomi och hjälp inom utbildning/skola. De som håller i dessa samtal är våra volontärer, vår personal och socionomer från Stadsmissionen, som vi har ett nära samarbetet med.

Mötesplatsen är öppen onsdagar och fredagar kl.9:30-12:00.
onsdagar erbjuder vi svenskträning och sångstund för föräldralediga med småbarn (läs mer om sångstunden här: http://www.filadelfiaorebro.se/verksamhet/musik/barn/)
fredagar samtalar vi om att vara förälder utifrån olika teman. 

Hoppcentralenakademin

Som en del av Hoppcentralen har också Hoppcentralenakademin (HCA) börjat växa fram. Inom HCA erbjuder vi en rad studiecirklar med syfte att underlätta för individer att komma ut på arbetsmarknaden. Vi har en kurs i solpanelsmontering, Solstart, och en kurs i städning, Städstart. Som en förlängning finns Bildas nystartade aktiebolag EBB (Empower by Bilda). EBB är ett bemanningsföretag. De som genomfört studiecirklarna och klarat avslutande tester kan få möjlighet att anställas där, för att sedan hyras ut som arbetskraft till lokala företag. 

Vill du tipsa någon om de studiecirklar vi erbjuder? Här hittar du info:
https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/jobbstart

Vill du besvara nödens rop i Örebro genom att anlita de som utbildat sig hos oss? Här hittar du info:
https://www.empowerbybilda.se

Hoppcentralen Ukraina

När kriget i Ukraina bröt ut var det naturligt att använda våra redan befintliga diakonala mötesplatser för att också möta ukrainska flyktingar. 

Hoppcentralen Ukraina (HCU) har vuxit fram sedan början på mars 2022. Initialt var vårt huvudsakliga fokus att svara på målgruppens mest akuta behov. Vi delade ut presentkort på Ica Maxi, second hand-affärer, kontantkort, klädaffärer, McDonalds m.m., vi delade ut hygienartiklar, gav samhällsinformation och medicinsk rådgivning, och vid ett flertal tillfällen fanns representanter från regionen och kommunen på plats. 

Just nu ligger vårt fokus på den fas som kommit efter den mest akuta. Under läsåret 2022/2023 driver Hyllie Park Folkhögskola ett projekt för att hjälpa flyktingar som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet, in på eller närmare arbetsmarknaden. Projektet drivs på flera platser i Sverige. Här i Örebro finns vi tillsammans med Immanuelskyrkan med som samarbetspartners. Projektet erbjuder:
– Svenskundervisning 12–15 timmar i veckan
– Företagskonsulenter som hjälper till i mötet med arbetsmarknaden
– Sociala nätverk genom församlingar som vi samarbetar med

Lässtugan

Språk är en avgörande faktor för att ta sig fram på arbetsmarknaden. Därför har vi sedan länge ett språkcafé kallat Lässtugan. För att även ensamstående föräldrar ska kunna delta, har vi en barnpassning i studiecirkelformat som pågår samtidig som Lässtugan.

Lässtugan har öppet varje onsdag kl. 16-18. Där kan man få hjälp med läxor, med myndighetsblanketter eller helt enkelt bara träna sig på att prata svenska. Ofta ingår en stunds gemensam information om något aktuellt som är på gång i samhället eller om t.ex. svenska högtider och traditioner. Och varje gång erbjuds det svenskaste av allt – fika!

KONTAKT

Om du behöver komma i kontakt med Hoppcentralen, oavsett om du själv är i behov av stöd, känner någon som är i behov av stöd eller om du vill finnas med som volontär i vårt arbete, så är du välkommen att maila: hoppcentralen@filadelfiaorebro.se