Sakarias och Maria

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 8 december 2019 Läs Lukas 1:5- 38 En ängel vid namn Gabriel kommer inom sex månader med två budskap från Gud. Först till prästen Sakarias och sedan till den unga flickan Maria. Det är ingen slump. De hänger ihop. Först ska Johannes födas, som ska få många att vända tillbaka till…

Berättelsen är sann

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 1 december 2019 Läs Luk 1:1-4 Sammanfattning Inledningen (prologen) till Lukasevangeliet kan uppfattas som lite torr och nästan akademisk. Var Lukas verkligen så lugn och saklig när han skrev ner sitt budskap? Bubblade han i själva verket inte av entusiasm och glädje över det han skulle få berätta? Men för sina…