Ge vidare genom att tjäna andra

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 mars 2019 Vår vision har sju artiklar. Tre handlar om vad vi vill ge vidare (Guds kärlek, Guds ord och Andens gåvor). Tre handlar om vilka vi vill ge detta till (alla folk, alla generationer och hela människan). Men bara den sjunde beskriver hur vi vill göra detta. Vi vill…

Ge vidare till hela människan

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 mars 2019 I visionstexten står det: Vi vill vara en församling där hela människan får plats, det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina…

Ge vidare till alla generationer

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 mars 2019 I visionstexten står det: Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt och fördjupning på olika sätt och med olika…

Ge vidare till alla folk

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 februari 2019 I visionstexten står det: Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rike i andra länder, och ta emot de som kommer till oss från andra delar av världen. Vi vill vara en integrerande…

Ge vidare Andens gåvor

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 februari 2019 I visionstexten står det: Anden är vår hjälpare och på Jesu uppdrag vill vi verka i Andens kraft i allt vi gör. Vi vill göra oss beroende av den Helige Ande och låta oss ledas av Anden och växa till i mognad, det Bibeln beskriver som Andens gåvor…

Ge vidare Guds ord

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 februari 2019 Guds Ord är ingen död text som samlats mellan två pärmar som ett minne av något som varit, utan det är Guds levande Ord, som vill tala till oss idag och som ger riktning för våra liv. I visionstexten står det: I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran…

Ge vidare Guds kärlek

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 februari 2019 I visionstexten står det: Guds kärlek är grunden för våra liv. Därför vill vi vara en församling som kännetecknas av ett kärleksfullt liv. Här ska alla känna att man har en plats, oavsett var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har. Vi vill på ett konkret sätt…