Uppstånden och tillbaka vid matbordet

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 april 2019 Läs tillsammans i Lukas 24:13-33 berättelsen om hur Emmausvandrarna uppfattade Jesu uppståndelse. De är på väg hem från en fruktansvärd påsk där folkets ledare låtit döda Jesus. Samtidigt säger några kvinnor att de mött änglar som sagt att han lever. Jesus slår följe med dem, fast de ser…

En måltid, en rastplats i Betania

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 april 2019 Läs tillsammans predikotexten i Joh 12:1–19. Det är en text med en märklig spänning. Från det vardagliga i hemmet till det offentliga på vägen in mot Jerusalem. På båda arenorna sker en kamp som har med vår blick att göra. Där frågan som ställs till oss som betraktare…

Brödet som ger liv

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 april 2019 Läs tillsammans predikotexten i Joh 6:24–35. Ni kastas rakt in i händelserna. Dagen innan har Jesus låtit fem bröd och två fiskar räcka till att mätta över fem tusen personer (Joh 6:1–15). Strax efter tycker många att Jesus blir utmanande och väljer att lämna honom (Joh 6:41–71). Frågor:…

Sackaios

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 31 mars 2019 Läs tillsammans berättelsen om Sackaios från Lukas 19:1-10. Jesus möter här specifikt en person av alla människor som fanns i staden. Han säger ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” Detta möte skulle bli helt livsförvandlande för Sackaios. Han var illa omtyckt av folk…