Ge vidare till hela människan

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 8 mars 2020. I visionstexten står det: Vi vill vara en församling där hela människan får plats, det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav, där alla kan delta och bidra utifrån sina…

Ge vidare till alla generationer

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 1 mars 2020. Ur vårt visionsdokument: Vi vill ge vidare till alla generationer Vi vill vara en församling där människor från alla generationer ska finna en plats, lära känna Jesus och tränas i lärjungaskap. Vi vill vara en församling där alla är inbjudna att vara med och bidra till församlingens växt…

Ge vidare till alla folk

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 23 februari 2020. Citat ur vårt visionsdokument: ”Vi vill ge vidare till alla folk Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rike i andra länder, och ta emot dem som kommer till oss från…

Ge vidare Andens gåvor

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 16 februari 2020. Läs: Joh 14: 25-27;  Joh 16:7;  Apg 2: 1-13;  Joh 3:8;  Joh 7:37-39 En del kan peka på den tid och stund då Anden blev en personlig närvaro i ens liv. Någon annan märkte inte så tydligt att det hände. Oavsett ingången i ditt möte med Anden, så är…

Ge vidare Guds ord

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 9 februari 2020. Vi predikar från församlingens vision under sju söndagar. Idag är det avsnitt 2 som lyder så här: Ge vidare Guds Ord. I Guds Ord finns vägledning, tröst, uppmuntran och riktlinjer för oss att lära känna Gud och leva i efterföljelse. Genom att läsa Bibeln, lyssna till Guds tilltal…

Ge vidare Guds kärlek

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 2 februari 2020.  För ett år sedan sade församlingen ja till en ny vision. En vision är en formulering och färdbeskrivning för den väg som församlingen vill gå framåt. Barbro Nyström predikade tillsammans med barnen om visionens första del: Ge vidare Guds kärlek. I visionstexten står det så här: Ge vidare…