Andens frukter

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 juni 2020. Läs Galaterbrevet 5:22–23 Vi befinner oss i tiden efter pingst – tillfället då den helige Ande kom till lärjungarna. I Gal 5 ger Paulus en lista över något som kallas Andens frukter. De är en samling av goda egenskaper och karaktärsdrag som har många likheter med hur Jesus…

Andens gåvor

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 juni 2020. Läs Rom 12:6-8 Man brukar tala om två saker som den helige Ande gör i en människas liv. Man talar om Andens gåvor och Andens frukt. Jesus kallar den helige Ande för hjälparen. Hjälparen ska vittna om mig säger Jesus i Joh 15. Syftet med Andens gåvor och…