Förlåtelse

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 18 oktober 2020. Läs: Efesierbrevet 4:32-5:2 Utdrag från predikan: Förlåtelse är centralt för att den kristna gemenskapen ska fungera. Vi vill alla få plats som dem vi är i gemenskapen. Men om det inte finns möjlighet till förlåtelse, om det inte finns utrymme att göra fel, då behöver vi resa fasader. Om…

Hemlös och återfunnen

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 11 oktober 2020. Predikan utgick från liknelsen om den förlorade sonen, Lukas 15:11-32. Hela berättelsen delades upp i fem faser: 1) Hemma på gården (v. 11-12), 2) Det främmande landet (v. 13-19) 3) Hemkomsten, (v.20-24), 4) Den äldre sonens reaktion (v. 25-32) 5) Slutakten. Ett öppet slut: vad hände sen? Berättelsen…

Röriga familjer

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 4 oktober 2020. Läs: Predikan utgick från berättelsen om Josef i 1 Moseboken 37-50. Slå upp kapitel 37 och ta hjälp av rubrikerna och återberätta berättelsen tillsammans. Ett annat alternativ är att läsa berättelsen i en Barnens Bibel. Samtal: – Gå en runda där ni berättar om er familj. Kanske har ni…

Församlingen som familj

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 27 september 2020. Sammanfattning av predikan: Jesus säger ”Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.” Läs gärna hela avsnittet Matteus 12:46-50. Jag vill lyfta tre saker som kännetecknar församlingen som familj. Tillhörighet Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare…

Trons plats i hemmet

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 20 september 2020. Läs: Antingen Mark 5:1-20 (5:18-19!) eller de sexton texter som finns här: Texter Markusevangeliet håller ett högt tempo. Jesus kallar lärjungarna med ett ”följ mig”, och sen får de kämpa för att hänga på! Det är i alla fall den känslan man lätt får när man läser Markusevangeliet. Men vid…

Hemma där du är

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 13 september Läs: Jeremia 29:1-14 Utdrag från predikan: De deporterade judarna hade fått hela sina liv omkullkastade. De hade inte bara lämnat sina trygga hem i Jerusalem, de hade också fått lämna navet, centrumet för deras tro: templet i Jerusalem. Tron på Gud var tätt sammankopplat med landet, staden och templet. Nu…

På väg hem

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 6 september 2020. Predikan handlade om uttåget ur Egypten. Tre saker lyftes fram som Israels folk var med om, och där det finns likheter med våra liv på väg hem till Gud. Läs: Andra Moseboken 3:7-8 Vi går tillbaka ungefär 3 400 år i tiden. Guds folk befinner sig i fångenskap…

Hemlängtan

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 30 augusti 2020 Läs: 1 Mos 1-3 (Gruppen kan med fördel ha läst texten innan träffen, eller så kan ni hjälpas åt att summera de tre första kapitlen tillsammans) De första tre kapitlen i 1 Mosebok är sprängstoff, fullständigt överladdade med innebörd och teologi. Med sin poetiska form beskriver de varför…