Föräldern

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 15 november 2020. Läs gärna Efesierbrevet kapitel 4-6. Paulus talar till församlingen i Efesos om vad det innebär att leva som människa i ljuset av Jesus Kristus. Och när han ska konkretisera vad det livet innebär, lägger han stor vikt vid att tala om just relationer. I fokus för Paulus undervisning…

Partnern

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 8 november 2020. Läs: Efesierbrevet 5:21-33 Underordna er varandra i vördnad för Kristus (v. 21) Underordning är inget populärt ord idag, men kan faktiskt vara vackert. Det handlar om att lyfta fram den andra istället för att hävda sin rätt. Om en frivillig underordning genomsyrar en relation, finns goda förutsättningar för kärleken…

Vänskap

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 1 november 2020. För de flesta är vänskap en grundläggande sak i livet. Vänskap behöver inte bara höra min privata sfär, utan kan utvecklas på jobbet, i grannskapet och i familjen. Läs Johannesevangeliet 15:12-17 På något sätt kommer Jesus här med en ny tanke: att vi byter roll inför honom. I stället…