Jesus

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 januari 2021. Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan bli ett….

Ester

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 januari 2021. Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan…

Ananias

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 januari 2021. Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan…