Josua

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 31 januari 2021. Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021, och i år är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan bli…

Gideon

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 24 januari 2021. Berättelsen om Gideon finns i Domarboken 6-8. Gideon är ett bönesvar på folkets böner Folket lider under förtryck. De ber och ropar till Gud om förändring. Det finns ett uttryck som bedjare ibland använder: ”att känna nöd”. Jag vet många kristna känner nöd, men går bedjande fram just…

Jesus

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 17 januari 2021. Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan bli ett….

Ester

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 10 januari 2021. Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan…

Ananias

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 3 januari 2021. Under lång tid har januari varit en bönemånad i Filadelfia. Så även 2021. Denna gång är temat ”Gå bedjande fram”. Citatet är från Jeremia 31:9 ”Men jag ska leda dem där de går bedjande fram.” Det vi särskilt vill lyfta denna månad är att bön och handling kan…