Ge vidare genom att tjäna andra

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 mars 2021. Läs: Matteusevangeliet 20:20-28 I vår vision uttrycker vi oss så här kring vår önskan om att ge vidare genom att tjäna andra: Jesus visar med sitt eget liv att kärlekens väg är tjänandets väg. Tillsammans vill vi gå samma väg som Jesus. Vi vill vara en motvikt till…

Ge vidare till hela människan

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 mars 2021. Läs: 1 Thessalonikerbrevet 5:23-24. Lars Johanssons predikan handlade om att Gud vill helga hela människan: kropp, själ och ande. Församlingsgemenskaper kan ibland kan andas en atmosfär av att allt är så perfekt. Präktig är ett ord som dyker upp ibland i relation till kristna. Det är sorgligt med tanke…

Ge vidare till alla generationer

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 mars 2021. Läs: Markusevangeliet 10:13-16, Luk 4:16. Ellen Hemströms predikan handlade om att ge vidare Jesus Kristus, speciellt till nästa generation. Jesus sa åt sina lärjungar – som ville köra iväg barnen – att låta barnen komma till honom. På samma sätt har vi som församling i uppgift att uppmuntra barn…

Ge vidare till alla folk

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 mars 2021. Läs Upp 7:9-10 Här i kapitel 7 finns en mäktig beskrivning av ett folk som står inför Guds tron och lammet. Folket är de som kommer ur det stora lidandet (v. 13). Det är ett enhetligt folk men ändå är det ett folk av alla folk och stammar…

Ge vidare Andens gåvor

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 21 februari 2021. Läs: Galaterbrevet 5:16-26 Victor John predikade för oss om den Helige Ande och vad som kännetecknar Andens verk. När Anden verkar så händer det något, det sker en förändring i våra liv. I Galaterbrevet står det om Andens frukt som är, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet…

Ge vidare Guds ord

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 14 februari 2021. I julas bestämde jag mig för att under fyra veckor söka Guds ord och vila. Det var som att Gud knackade på mitt hjärta och sade ”Nu Ellen är det tid för dig att söka mig och mitt ord”. Jag kom över en bibelläsningsplan som bygger på att…

Ge vidare Guds kärlek

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 7 februari 2021. Jesus säger till sina lärjungar: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.” (Joh 13:34) Det är detta som lärjungarna och även vi ska förhålla oss till. Men vad innebär det rent konkret? Jag skulle…