Vägen till korset

Publicerad av & kategoriserad under .

Husgruppsmaterial utifrån predikan den 28 mars 2021. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. (1 Kor 1:18) Att de första kristna valde korset som sin symbol ansågs som mycket märkligt, ja ren dårskap. Det förstår Paulus, men säger samtidigt att det…