Herre, lär oss att be!

Publicerad av & kategoriserad under .

Lärjungarnas bön kommer som en reaktion på att de varit med Jesus när han bett. Han tog med sig lärjungarna in i sin bön. ”Följ mig” handlade också om att följa honom i bön, att be med Jesus. Den erfarenheten gav mersmak: Lär oss att be. De ville be som Jesus. (Luk 11:1) När vi…