Lär känna den Helige Ande

Publicerad av & kategoriserad under .

I Apostlagärningarnas inledning knyter Lukas an till Andens roll i Guds frälsningshistoria. Han hänvisar till sin förra skrift – Lukasevangeliet – där Jesus ”genom helig Ande hade gett sina befallningar” och återger Jesus ord att de skulle invänta ”det som Fadern hade utlovat . . . ni skall bli döpta med helig Ande” (1:1-5). Den…