Vi ber för Ukraina. Vi ber för ett folk som vill leva i frihet, som får sitt land sönderbombat och som redan sörjer sina döda. Vi ber för barnen och de unga, för de som flyr och för de som önskar att de kunde fly. För de rädda och de som snart saknar mat och värme och framför allt trygghet. Var deras skydd. Herre förbarma dig.

Vi ber för de soldater som med eller mot sin vilja skjuter mot sitt broderfolk. För de som såras. Vi ber om ett slut på deras onda handlingar. Herre förbarma dig.

Vi ber om fred. Vi ber för politiska ledare i området, här i Sverige och i världen. Om ansvar och insikt och omvändelse för de som beordrar och stöder kriget. Vi ber för dem som gör stora ansträngningar för att kriget ska upphöra. Hjälp dem att inte ge upp. Herre förbarma dig!

Vi ber för kyrkorna i Ukraina. Vi ber för våra systrar och bröder som ropar till dig om fred och beskydd. Herre hör deras böner. Styrk dem i tron och i väntan på att ditt rike ska komma. Gör dem till välsignelse i nödens tid. Herre förbarma dig.

Vi ber för oss själva. Bevara oss från likgiltighet och visa oss hur vi kan hjälpa och visa omsorg om medmänniskor i nöd. Att i bön och handling uttrycka din kärlek i den här tiden. Herre förbarma dig!