Livet är fullt av relationer. Vi är omgivna av vänner och ovänner, familjemedlemmar och släktingar, kollegor och chefer. Relationerna kan kännas som en stor tillgång, som vi är tacksamma och glada för. Andra gånger är de utmanande, de prövar oss och vårt tålamod.

Under november har gudstjänsterna i Filadelfia temat ”Goda relationer”. Vi vill vi lyfta fram vad Bibeln säger om just relationer, både de som är enkla och välfungerande och de som är problematiska och krävande.

Till temat har vi tagit fram ett underlag att fundera och samtala kring. Det delas ut i kyrkan, och du hittar det också HÄR. Vi vill uppmuntra dig att titta i häftet några gånger under november och avsätta tid att fundera på vad det innebär att ha goda relationer!