Under nästan tre månader i vår, med början den 11 april, kommer vi att befinna oss i ett gudstjänsttema där vi tar oss an Markusevangeliet på några olika sätt. Dels har vi gjort en bibelläsningsplan som vi uppmuntrar alla att följa i sin personliga andakt. Dels kommer vi i våra predikningar att göra ett ganska stort antal kronologiska nedslag i evangeliet, för att på så vis predika oss igenom det från början till slut.

I husgruppsmaterialet för detta undervisningtema finns mer info.