Välkommen att fira Herrens måltid tillsammans!

Under novembers fyra måndagkvällar inbjuder vi till nattvard och tidebön. Vi träffas i kapellet mellan kl 20.00-20.40. Välkommen!