När sex av hans bröder blev mördade av paramilitärer blev hans hat starkt och fick honom att vilja hämnas. 13 år gammal gick Mariano med i motståndarrörelsen Farc. Stora delar av sitt liv har han arbetat för colombianska gerillagrupper. Han har varit en av de högsta i den kriminella hierarkin och priset på hans huvud har varit högt. 1995 blev han dömd till 60 år i högsäkerhetsfängelse för bland annat mord och kidnappningar.

Tiden i fängelset innebar en oväntad vändning I Marianos liv, och idag arbetar han med att mäkla fred mellan kriminella ligor i Medellin, Colombias näst största stad och högsätet för många av Latinamerikas kriminella grupper. Nu kommer Mariano för första gången till Sverige och berättar om sin rörande livshistoria och det arbete han utför för att betala sin skuld till samhället.