Vi fortsätter med bönesamlingar i kyrkan hela sommaren. Varje torsdag kl 18.30 är du välkommen till ”En timma bön”!