Den 15 juni kl. 18 har vi har glädjen att få besök av Symphorien och Marie-Josée Bouassi. Symphorien är teologie doktor, pastor och ledare för Evangeliska Baptistsamfundet (EEB, systersamfund med EFK). Marie-Josée är utbildad missionär och kraftfull ledare i församling och i EEB:s verksamheter för kvinnor.
     Symphorien har visat stort mod och skicklighet som kyrklig ledare i Centralafrikanska republiken (CAR), ett land där fattigdomens konsekvenser, men också rebeller och ryska soldater präglar vardagen.
     Vi kommer att få glimtar från de projekt som Brickebergskyrkan, Filadelfiakyrkan och Immanuelskyrkan stöder i CAR via EFK. Bouassis ger också en allmän lägesbild rörande förhållanden i landet och det blir möjlighet att ställa frågor. Är du intresserad av internationella relationer, kyrkans insatser i samhället och mission ska du absolut inte missa denna kväll!
     Samlingen är i Immanuelskyrkan, Karlsdalsallén 35, Örebro, där du också kan köpa fika/kvällsmat.
     Varmt välkommen hälsar Brickebergskyrkan, Filadelfiakyrkan och Immanuelskyrkan i samverkan med studieförbundet Bilda.