På askonsdagen börjar fastan, som sträcker sig fram till påskdagen – fyrtio dagar med undantag för söndagarna som alltid är uppståndelsedagar.

Som främlingar och pilgrimer har Guds folk alltid fastat under vissa tider för att inte fastna i frestelser och begär. Ingen blir helig genom fasta, men i vårt överflödssamhälle är det än mer nödvändigt att bereda plats i våra hjärtan, genom att avstå, för att uppfyllas av den Helige Ande.

I dokumentet här finns litet kort undervisning om fastan, förslag på bibelläsning för denna tid och tips på några olika sätt som du kan använda för att göra rum för Gud: Den glädjefyllda fastan