Fasta och Glädjefylld – hör de orden alls ihop? Absolut! Den kristna fastan handlar inte om att betrakta kroppen som något ont som behöver späkas och plågas. Nej, kroppen är god, och fastan handlar om frihet för dig att bli mer lik den du var skapad till att vara som Guds avbild!

På onsdag (2/3) börjar årets fastetid. Vill du göra rum för Gud under dessa 40 dagar fram till påsk – eller om du undrar vad fasta handlar om – så kan du läsa om det och få tips och en bibelläsningsplan HÄR.

Du kan också hänga med i bibelläsningsplanen genom att följa oss på Instagram (filadelfiaorebro) där dagens text läggs ut varje dag fram till påsk. Haka på den glädjefyllda fastan!